ติดต่อเรา

ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2537 เป็นที่รับรู้ในหมู่คนแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

เปิดเวลา 8:30am-15:30pm
และ 17:30pm-21:30pm

053-684-033 095-686-9287 090-316-3176

ติดต่อเรา